Giới thiệu

Trường tiểu học Võ Thị Sáu nằm ở thôn 20 Xã Ea Rốc Huyện Ea súp Tỉnh Đăk Lăk, được thành lập theo quyết định số /QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2010 của UBND Huyện Ea Súp. Hiện nay trường có 26 cán bộ giáo viên nhân viên và 278 Học sinh. trường có 5 tổ chuyên môn, 1 tổ văn phòng