• Lê Văn sơn
  • BCH Công Đoàn
  • Phó Hiệu trưởng - Phó bí thư chi bộ - Phó chủ tịch công đoàn
  • 096115227
  • Vương Cúc Hà
  • BCH Công Đoàn
  • Chủ tịch công đoàn
  • Phạm Thị Bình
  • BCH Công Đoàn
  • Chi ủy viên - Ủy viên công đoàn - Tổ trưởng tổ chuyên môn