Hoàng Thị Thủy
 • Hoàng Thị Thủy
 • Chi Bộ Đảng
 • Hiệu trưởng-Bí thư chi bộ
 • 0942161977
 • Lê Văn sơn
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Hiệu trưởng - Phó bí thư chi bộ - Phó chủ tịch công đoàn
 • 096115227
 • Phạm Thị Bình
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên - Ủy viên công đoàn - Tổ trưởng tổ chuyên môn