• Nguyễn Thị Thu Hải
  • BCH Đội TNTP HCM
  • Tổng phụ trách đội - Phó bí thư chi đoàn