• Lê Quang Hòa
  • BCH Đoàn TNCS HCM
  • Tổ trưởng tổ chuyên môn - Bí thư chi đoàn
  • Nguyễn Thị Thu Hải
  • BCH Đoàn TNCS HCM
  • Tổng phụ trách đội - Phó bí thư chi đoàn
  • Nguyễn Ngọc Cường
  • BCH Đoàn TNCS HCM
  • Tổ trưởng tổ chuyên môn