• Nguyễn Thị Thu Hải
 • Khối 2
 • Tổng phụ trách đội - Phó bí thư chi đoàn
 • Nguyễn Thị Phương Thảo
 • Khối 2
 • Tổ trưởng tổ chuyên môn
 • Hoàng Thị Loan
 • Khối 2
 • Giáo viên
 • Nguyễn Đăng Lộc
 • Khối 2
 • Giáo viên
 • Ngô Thành Luân
 • Khối 2
 • Giáo viên
 • Đậu Thị quỳnh
 • Khối 2
 • Giáo viên