• Lê Quang Hòa
 • Khối 4
 • Tổ trưởng tổ chuyên môn - Bí thư chi đoàn
 • Nguyễn Thị Viên
 • Khối 4
 • Giáo viên
 • Chẩu Thị Liễu
 • Khối 4
 • Giáo viên
 • Trần Thị Tuyết
 • Khối 4
 • Giáo viên